کمک های صلیب سرخ برای هزاران تن در افغانستان

صلیب سرخ

آریانا نیوز: کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ می گوید که برای بیش از دو صد و شانزده هزار تن در افغانستان، خدمات صحی و درمانی را ارائه کرده است…

کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ(ICRC) می گوید که از ماه جنوری تا مارچ سالجاری میلادی، برای بیش از دو صد و شانزده هزار تن(۲۱۶۲۹۵) در افغانستان، خدمات صحی و درمانی را ارائه کرده است.

این کمیته در شبکۀ اکس(تویتر سابق) همچنین نوشته که طی همین مدت، بیش از ۷۳ هزار و ۷۰۰ تن نیز در کلنیک های تحت حمایت کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ، واکسین شده اند و بیش از یکهزار و ۸۰۰ کودک مبتلا به سو تغذیه حاد نیز تداوی شده اند.

کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ(ICRC) گفته که در همکاری با سایر شرکای خود، به حمایت از مردم افغانستان ادامه می دهد.

 

بیشتر بخوانید  راه اندازی کمپاین تطبیق واکسین پولیو در ولایات مختلف کشور
همرسانی کنید!