22 حوت 1401 - همه اخبار, اجتماعی

کمک‌های صحی اتحادیه اروپا به کابل رسید

کمک‌های صحی اتحادیه اروپا به کابل رسید

آریانا نیوز: سازمان جهانی صحت در تویتر نوشته است که این محموله شامل وسایل طبی و کیت های کمک های اولیه به مراکز صحی در سراسر افغانستان توزیع خواهد شد…

سازمان جهانی صحت می‌گوید که یک محمولۀ کمک‌های صحی از طریق پل هوایی بشر دوستانۀ اتحادیۀ اروپا به کابل رسید.

این سازمان در تویتر نوشته است که این محموله شامل وسایل طبی و کیت های کمک های اولیه به مراکز صحی در سراسر افغانستان توزیع خواهد شد.

سازمان جهانی صحت افزوده که با حمایت اتحادیۀ اروپا، افراد بیشتری در افغانستان به کمک‌های طبی و دوا دسترسی پیدا خواهند کرد.

از سوی دیگر، خبرگزاری باختر تحت کنترول طالبان در تویتر به نقل از مقام‌های صحی در بامیان خبر داده که یک شفاخانۀ ۳۰ بستر امراض انتانی به کمک مالی سازمان جهانی صحت در شهر بامیان به بهره برداری سپرده شد.

در این باره جزئیات بیشتر داده نشده است.

بیشتر بخوانید  جبهه مقاومت ملی از کشته و زخمی شدن 4 تن از افراد طالبان در کابل خبر داد
همرسانی کنید!