9 حمل 1391 - همه اخبار

کمک سه میلیون دالری روسیه به افغانستان

کمک سه میلیون دالری روسیه به افغانستان

 

 

دولت روسيه براي حمايت از برنامه هاي غذايي جهان در افغانستان نزديك به سه ميليون دالر را به پروگرام غذايي جهان يا WFP مساعدت نمود.

اندري اويتيسيان سفير فدراتيف روسيه در كابل حين تسليم دهي اين كمك ها به رسانه ها گفت، دولت روسيه مصمم است كه با مردم و دولت افغانستان كمك هايش را ادامه دهد.

وي افزود: اين كمك ها شامل 40 عراده وسايط بابري است كه به برنامه غذايي جهان مساعدت ميشود و از طريق اين برنامه خدمات عمومي را به مردم اين كشور انجام خواهد داد.

سفير روسيه گفت: برعلاوه وسايط بابري وركشاپ هاي آموزشي نيز راه اندازي ميشود كه جمله اي اين كمك ها به ارزش 2.7 ميليون دالر مي باشد.

آقاي اويتيسيان ميگويد: ما اطمينان داريم كه اين وسايط از سوي پروگرام غذايي جهان براي خدمات بيشتر به مردم افغانستان فعاليت خواهد كرد.

وي همچنان تاكيد نمود كه روسيه بر كمك هاي خويش براي مردم و دولت افغانستان نيز ادامه خواهد داد.

از سوي ديگر مسول پروگرام غذايي جهان در حاليكه از كمك هاي دولت روسيه اظهار خورسندي ميكرد گفت: دولت روسيه يك همكاري خوب مردم افغانستان بوده و در گذشته نيز در عرصه هاي مختلف به مردم افغانستان كمك كرده است.

آقاي لويي امبولوي ميگويد، وسايل لو‍ژيستكي يكي از عمده ترين عنصر در انتقالات و خدمات مردمي در افغانستان است و اين 40 واسطه بابري نياز مندي برنامه هاي غذا رساني به مردم نيازمند افغانستان تا دير زماني مرفوع ميسازد.

بگفته وي با كمك اين تعداد وسايط بابري به اين نهاد جمله وسايط اين نهاد كه براي غذا رساني به مردم افغانستان از آن استفاده ميشود به 174 عراده رسيده است.

بیشتر بخوانید  مساعدت 150 ملیون یورویی اتحادیه‌ اروپا برای رسیدگی به بحران بشری در افغانستان
همرسانی کنید!