23 جوزا 1394 - همه اخبار

کمک بلاعوض بانک جهانی برای بهبود نظام گمرکی افغانستان

کمک بلاعوض بانک جهانی برای بهبود نظام گمرکی افغانستان

این کمک بلاعوض در دومین پروژه نوسازی گمرکات و فراهم آوری امکانات تجاری به مصرف می رسد که از ماه می سال 2010 از سوی ریاست گمرکات افغانستان در حال اجرا است.

بانک جهانی اعلام کرده که برای بهبود نظام گمرکی و “ترخیص اموال در سرحدات” افغانستان، 21.50 میلیون دالر را در اختیار دولت این کشور قرار داده است.

بانک جهانی گفته که این کمک بلاعوض در دومین پروژه نوسازی گمرکات و فراهم آوری امکانات تجاری به مصرف می رسد که از ماه می سال 2010 از سوی ریاست گمرکات افغانستان در حال اجرا است.

ماه گذشته، دولت اعلام کرد که برای جلوگیری از فساد و انتقال پول نقد، نظام پرداخت عوارض گمرکی را الکترونیکی کرده است.

ریاست گمرکات کشور گفته است که این سیستم برای سه ماه به شکل آزمایشی در ادارات گمرکی کابل و فرودگاه بین المللی پایتخت به اجرا گذاشته می شود و در صورت که سیستم بدون مشکل کار کند، این خدمات را در سراسر کشور فعال خواهد کرد.

در اعلامیه انتشار یافته بانک جهانی آمده: “هدف از بسته کمکی جدید، ادامه کار پروژه نوسازی گمرکات، حمایت از پیشرفت ها در این پروژه، ایجاد اصلاحات و تقویت ثبات در نظام گمرکی افغانستان است.”

دولت افغانستان تعهده کرده است که سیستم “اسیکودا” را در گمرکات مرزی فعال می کند و راه حل تخنیکی برای سیستم نظارتی ایجاد خواهد کرد.

اسیکودا، سیستم طی مراحل اطلاعات گمرکی کمپیوتری است که در حال حاضر در بیشتر کشورهای پیشرفته در بخش تجارت استفاده می شود.

همچنان قرار است پروسه تجارت در کشور ساده سازی شود و زیربناهای گمرکی افغانستان نوسازی و بازسازی شود، بخشی از فعالیت های که جانب افغانستان به جامعه بین المللی تعهده کرده، تبادل اطلاعات برای بهبود مکانیزم گمرکی میان کشورهای همسایه خوانده شده است.

بیشتر بخوانید  وقوع درگیری میان طالبان و مرزبانان پاکستانی در ولایت پکتیا

افزایش نظارت و کنترول بر فعالیت های گمرکی از طریق “سیستم اطلاع دهی اتومات” بخشی از برنامه پروژه نوسازی گمرکات است.

بانک جهانی اعلام کرده است که دولت با تطبیق این پروژه، چهارده گمرک افغانستان را به خدمات کمپیوتری مجهز کرده است.

کاهش در عواید گمرکی

بانک جهانی در حالی وعده کمک 21.50 میلیون دالر به نظام گمرکی افغانستان داده که همزمان این بانک اعلام کرده، عواید گمرکی در سال 2012 به بیش از یک میلیارد دالر رسید اما در سال های 2014 و 2015 این رقم 35 درصد کاهش یافته است.

این بانک گفته که دلیل این کاهش تحولات سیاسی و امنیتی در این سال ها بوده است.

همچنان عواید داخلی از سه درصد در سال 2002 به 11.6 درصد در سال 2011 افزایش یافت اما این رقم در سال 2014 تا مرز 8.5 درصد کاهش را نشان می دهد. بانک جهانی می گوید، آمار نشان می دهد که جمع آوری عواید در گمرکات افغانستان در سال های گذشته با رکود چمشگیری مواجه شده است.

در همین حال، باب سام، رییس دفتر بانک جهانی در افغانستان گفته که دولت وحدت ملی، برای جمع آوری و بهبود عواید تعهد کرده است.

در اعلامیه از قول آقای سام گفته شده: “در کنفرانس لندن در سال 2014 دولت افغانستان تعهد کرده است که اصلاحات جدی در نظام گمرکی این کشور ایجاد خواهد شد و مبارزه با فساد اداری در این ادارت نیز شدت می یابد.”

همرسانی کنید!