راه اندازی کمپاین تطبیق واکسین پولیو در چهار ولایت شرقی کشور

راه اندازی کمپاین تطبیق واکسین پولیو در چهار ولایت شرقی کشور

آریانا نیوز: به گفته‌ مسوول مطبوعاتی یونیسف، کمپاین تطبیق واکسین پولیو در ولایت ‌های ننگرهار، کنر، لغمان و نورستان راه اندازی خواهد شد…

صندوق کودکان ملل متحد یونیسف از والدین در حوزه شرقی افغانستان می‌خواهد که همه کودکان زیر پنج سال‌شان را واکسین کنند.

این دور واکسین امروز در چهار ولایت شرقی افغانستان آغاز می‌شود.

کمال شاه مسوول مطبوعاتی یونیسف گفت: مردم از حوزه شرقی به کابل و از کابل به سایر مناطق رفت و آمد می‌کنند، بنابر این آنانی که سفر می‌کنند می‌توانند، این ویروس را انتقال دهند. بر این اساس، از مادران و پدران می‌خواهیم که در جریان این کمپاین همه کودکان‌شان را واکسین کنند.

او افزود که کمپاین تطبیق واکسین پولیو در ولایت ‌های ننگرهار،کنر، لغمان و نورستان به خاطری دوباره آغاز می‌شود که در حوزه شرقی موجودیت ویروس پولیو در محیط تثبیت و در سال ۲۰۲۳ میلادی، ۹ واقعۀ محیطی ثبت شده است.

به گفته‌ کمال شاه، در جریان کمپاین تطبیق واکسین پولیو در ماه مارچ در سراسر افغانستان، کمپاین در حوزه شرقی بار دیگر نیز راه اندازی خواهد شد.

در افغانستان دو واقعۀ مثبت پولیو یکی در پکتیکا و دیگری در کنر در سال ۲۰۲۲ ثبت شده بود.

افغانستان و پاکستان دو کشوری در جهان اند که پولیو هنوز در آنها محو نشده است.

بیشتر بخوانید  وزارت مهاجرین طالبان مدعی کمک به بیجا شده گان داخلی و عودت کنندگان اجباری شد
همرسانی کنید!