19 حمل 1391 - همه اخبار

کمپاین مجادله علیه آفات نباتی

کمپاین مجادله علیه آفات نباتی

 

 

کمپاین مجادله علیه آفات نباتی درشمال و شمال شرق آغاز گردید.

تیم های مجادلوی علیه ملخ  در بلخ نیز امروز شروع به فعایت کرده و زارعین نیز می گویند، قبل از اینکه ملخ به پرواز درآید باید جلو آن گرفته شود.

عبدالغنی غوریانی، معین مسلکی وزارت زراعت طی سفرش به ولایت  بلخ در حاشیه افتتاح مجادله علیه ملخ  به رسانه ها گفت، در سال 1391 درمقابل هشت آفت نباتی کمپاین مبارزاتی راه اندازی شده است که بیشتر از دو صد و چهل هزار هکتار زمین را در کشور در بر می گیرد.

وی ملخ صحرائی، مگس خربوزه، مرض کچالو، مور پت دار، کرم سیب، کرم انار، امراض تاکستان ها و کنه های نباتی را از جمله امراض نباتی خواند که بیشتر دهاقین از آن رنج می برند.

وی همچنین گفت، امروز کمپاین مجادلوی علیه ملخ قبل ازاینکه به پرواز بیاید در بلخ آغاز گردید.

دهاقین بلخ اذعان می کنند که سال گذشته پس از اینکه ملخ ها به پرواز در آمدند برنامه های مجادلوی آغاز گردید که نتیجه مؤثری نداشت و باعث گردید تا مزارع دهاقین طعمه ملخ شوند.

اما مسؤلان می گویند که برنامه های مبارزاتی علیه ملخ و آفات نباتی در سال گذشته موفق بوده است.

غوریانی، معین مسلکی وزارت زراعت  نبود امنیت را یکی از چالش های عمده فرا روی این مبارزه خواند.

دهاقین بلخ می گویند قبل ازینکه ملخ به پرواز بیایند مجادله صورت گیرد تا مانند سال گذشته کشت شان طعمه ملخ ها نگردند.

بیشتر بخوانید  بازگشت القاعده؛ بهانه امریکا برای مداخله مجدد در افغانستان
همرسانی کنید!