19 عقرب 1394 - همه اخبار

کمبود بودجه برای پاکسازی زمین ها از وجود ماین

کمبود بودجه برای پاکسازی زمین ها از وجود ماین

آریانا نیوز: به دلیل کمبود بودجه 25 درصد زمین های افغانستان از وجود ماین پاکسازی نشده است.

 

ویس برمک وزیر دولت در امور رسیده گی به حوادث طبیعی افغانستان این موضوع را دیروز در سومین ورکشاپ منطقوی ماین پاکی در حضور نماینده گان کشورهای ایران، تاجکستان و آذربایجان در کابل بیان کرد.

 

آقای برمک گفت، تلاش میکنند تا چند سال آینده تمامی ساحات کشور را از وجود ماین پاکسازی کنند.

 

این در حالیست که دو دور ورکشاپ منطقوی ماین پاکی قبلاً در کشورهای ایران و تاجکستان به هدف پاکسازی این کشورها از وجود ماین و مواد انفجاری راه اندازی شده است.

بیشتر بخوانید  ابراز نگرانی یونیسف از محدودیت دسترسی مردم افغانستان به خدمات صحی
همرسانی کنید!