19 جدی 1393 - همه اخبار

کشف یک مخفیگاه ماین های مقناطیسی در کابل

کشف یک مخفیگاه ماین های مقناطیسی در کابل

 

ریاست امنیت ملی افغانستان از کشف یک مخفیگاه ماین های مقناطیسی و بازداشت دو تن از ماین گذاران در کابل خبر میدهد.

 

ریاست امنیت ملی با نشر اعلامیه گفته است مخفیگاه ماین های مقناطیسی در ساحه پلچرخی کابل در نتیجه راه اندازی یک عملیات کشف شد و در ارتباط به این قضیه یکتن بازداشت شده است.

 

در اعلامیه آمده است که در این مخفیگاه ماین های مقناطیسی لباس نظامی و کارت هویت اردوی ملی بدست نیروهای این ریاست افتاده است.

 

در اعلامیه همچنان گفته شده است که دو تن از ماین گذاران حرفوی در ناحیه هفتم شهر کابل بازداشت شده اند و آنان به جرم شان اعراف کرده اند که در جندین حمله بر نیروهای امنیتی دست داشته اند.

بیشتر بخوانید  نقش پاکستان در گسترش ناامنی در افغانستان
همرسانی کنید!