29 دلو 1391 - همه اخبار

کشف و ضبط یک تن مواد مخدر در ولایت هلمند

کشف و ضبط یک تن مواد مخدر در ولایت هلمند

کشف و ضبط یک تن مواد مخدر در ولایت هلمند

به گفته قومندان امنیه ولایت هلمند هزار کیلوگرام چرس و نزدیک به دوصد و پنجاه کیلوگرام تریاک در این ولایت کشف و ضبط شده است.

سمونوال عبدالنبی الهام قوماندان امنیه ولایت هلمند امروز به خبرنگاران گفت که این مواد طی دو عملیات جداگانه بدست آمده اند.

به گفته آقای الهام، تا کنون کسی در این ارتباط بازداشت نشده است.

بیشتر بخوانید  برخورد راکت به چرخبال یک شرکت خصوصی در ولایت هلمند
همرسانی کنید!