14 دلو 1393 - همه اخبار

کشف و ضبط چهار قلم آثار تاریخی از مربوطات ولسوالی پشتونکوت

کشف و ضبط چهار قلم آثار تاریخی از مربوطات ولسوالی پشتونکوت

چهار قلم آثار تاریخی توسط منسوبین ریاست امنیت ملی ولایت فاریاب در مربوطات ولسوالی پشتونکوت کشف و ضبط گردیده وآثاریادشده رسماً به ریاست اطلاعات وفرهنگ فاریاب تحویل داده شد.

 

درین حال سیدعبدالرشید «منصوری» رییس اطلاعات وفرهنگ فاریاب با ابرازنگرانی میگوید، به منظورحفظ ونگهداشت آثار باستانی به یک موزیم ملی درین ولایت شدیداً نیاز می باشد:

 

«مهمتر از همه این است که ما متاسفانه درولایت فاریاب هنوز یک موزیم ملی برای حفظ ونگهداشت این آثارباستانی در اختیارنداریم. و طوریکه یک موزیم معیاری واستندرد باشد فعلاً به دسترس اداره اطلاعات وفرهنگ قرارندارد.

 

ما به طورمعمولی وبه گونه ی کلاسیک درجا های عادی فعلاً نگهداری میکنیم وامید واریم که حکومت وحدت ملی درآینده های نزدیک امکانات لازم را برای ریاست اطلاعات وفرهنگ ولایت فاریاب مساعد بسازد تا یک موزیم استندرد ومعیاری درسطح این ولایت جهت حفظ ونگهداشت آثار تاریخی که ازین ساحات مختلف این ولایت به دست می آید صورت بگیرد. »

 

رییس اطلاعات وفرهنگ فاریاب می افزاید، درآخرین مورد، چهارقلم آثار تاریخی که ازسوی پرسونل ریاست امنیت ملی کشف وضبط شده است به ریاست اطلاعات وفرهنگ فاریاب رسماً تحویل داده شده است :

 

« یک مقدار آثارباستانی توسط منسوبین ریاست امنیت ملی از ساحه ولسوالی پشتونکوت کشف شده بود و توسط منسوبین امنیت ملی ضبط شد و رسماً به اداره ی ریاست اطلاعات وفرهنگ فاریاب تسلیم داده شد که البته این 4 قلم آثار شامل یک آفتابه برنجی، دوکاسه ی برنجی که بیرون آنها نقش ونگارشده ویک دسته ی فلزی دیگرهست که آن هم ازجمله ی آثار قدیمی است اما تاهنوز نزدما مشکوک هست ومعلوم نیست که این چی بوده وچی هست؟ من تشکری میکنم ازمنسوبین امنیت ملی فاریاب. »

بیشتر بخوانید  تاکید رییس‌جمهور روسیه بر گسترش روابط با حکومت طالبان

 

ازسویی هم محمد عارف «صدیقی» مدیرعابدات تاریخی ریاست اطلاعات وفرهنگ فاریاب میگوید، حفریات وقاچاق آثارباستانی درساحات دوردست فاریاب ادامه دارد. وی می افزاید، جهت جلوگیری ازقاچاق وحفریات آثارتاریخی آنها به یک نیروی امنیتی ویژه نیازمند هستند:

 

« در سطح فاریاب همیشه حفریات غیرقانونی در ساحات باستانی وجود داشته به خاطریکه ما نیروهای خاص امنیتی در اختیار نداریم که ازآن ساحات نظارت وجلوگیری بکنند وامنیت این ساحات بگیرند به این دلیل برخی ازمردم خودسرانه آثارباستانی ما را حفریات و قاچاق میکنند واین عمل متاسفانه واقعاً جریان دارد. »

 

به گفته ی مسوولان ریاست اطلاعات وفرهنگ فاریاب، تا کنون بیش از صد قلم آثار تاریخی به کوشش وتلاش نیروهای کشفی وامنیتی ازساحات محتلف ولایت فاریاب به دست آمده است که آثار یاد شده بعداً به ریاست اطلاعات وفرهنگ فاریاب رسماً تحویل داده شده است.

همرسانی کنید!