30 جوزا 1392 - همه اخبار

کشف و ضبط مقادیری مواد مخدر در ولایت نیمروز

کشف و ضبط مقادیری مواد مخدر در ولایت نیمروز

کشف و ضبط مقادیری مواد مخدر در ولایت نیمروز

بیش از ۵۰ کیلو گرام مواد مخدر که در یک موتر نوع مازدا به طور ماهرانه جاسازی شده بود؛ در ولایت نیمروز توسط پولیس کشف گردید.

جاوید احمد کاکر؛ سخنگوی پولیس نیمروز در این رابطه گفت که ۵۲کیلوگرام مواد مخدر و ۲کیلوگرام مواد کیمیاوی مخلوط کننده آن در داخل یک موتر باربری که از شهر زرنج به خارج از کشور در حال حرکت بود از سوی پولیس مبارزه علیه مواد مخدر کشف وضبط شده است.

به گفته وی در ارتباط با این قضیه یک تن توسط پولیس مبارزه علیه مواد مخدر بازداشت شده است.

بیشتر بخوانید  ناامنی افغانستان؛ بهانه ای برای تداوم حضور قوای خارجی در منطقه
همرسانی کنید!