کشف آثار باستانی دو هزار ساله در ولایت پکتیکا

کشف آثار باستانی دو هزار ساله در ولایت پکتیکا

آریانا نیوز: در ولسوالی خوشامند ولایت پکتیکا، آثار تاریخی متعلق به دورۀ کوشانی ها یافت شده که هزاران سال قدمت تاریخی دارد…

مقامات محلی طالبان در پکتیکا ادعا کرده اند که آثار باستانی دوهزار ساله در آن ولایت کشف شده است.

آژانس خبری باختر در کنترول طالبان از قول محمد امین حذیفه رییس اطلاعات و فرهنگ طالبان در پکتیکا می گوید که در قریۀ عمرخیل ولسوالی خوشامند ولایت پکتیکا، آثار تاریخی متعلق به دورۀ کوشانی ها یافت شده که هزاران سال قدمت تاریخی دارد.

محمد امین حذیفه اطمینان داده که این آثار تاریخی حفظ شده و به ساحات باستانی با جدیت توجه خواهد شد.

طالبان در حالی در مورد حفظ و حراست از آثار باستانی افغانستان اطمینان می دهند که در دور نخست حاکمیت شان بر افغانستان در دهۀ نود، نه تنها شماری از آثار موزیم های افغانستان را از بین بردند، بلکه مجسمه های بی بدیل بودا را در بامیان نیز، تخریب کردند.

بیشتر بخوانید  واکنش سخنگوی گروه طالبان به گزارش سازمان شفافیت جهانی
همرسانی کنید!