18 جدی 1396 - همه اخبار, حوادث

کشته و زخمی شدن 14مخالف مسلح دولت در ولایت کندز

عملیات

آریانا نیوز: درنتیجه یک عملیات مشترک محاربوی درولسوالی خان آباد ولایت کندز 10تن ازمخالفین مسلح دولت کشته شده 4تن زخمی ومقدارجنگ افزار، وسایط نقلیهء هراس افگنان همراه بایک فردمظنون بدست نیروهای اردوی ملی افتاده است.

دگروال سلطان محمد درستیزوال لوا اول پیاده فرقه20پامیرمیگوید که درین عملیات 10هراس افگن را کشته اند و4هراس افگن دیگر را زخمی ساخته ویک فردمظنون را نیز بازداشت نموده اند.
درستیزوال لوا اول می افزایدکه درین عملیات یکعراده واسطه رنجر، یکعراده موترسایکل، یک قبضه راکت انداز، یک میل پیکا، سه میل کلاشنکوف وچندین حلقه ماین دشمن نیزبدست نیروهای امنیتی افتاده و4 جسدازدشمن درساحه نیز باقی مانده است.
به گفته ریس ارکان لوا اول درین عملیات چندین قریه بشمول قریه جات جوی کنه، زردکمر، ایشان توپ ازوجود هراس افگنان پاکسازی شده است.
ازسوی هم سمونوال صفرمحمد اکبری آمرامنیت قوماندانی امنیه کندز کشته وزخمی شدن این افراد را تاییدمی نماید.
جگرن محمدعلی احمدی قوماندان کندک دهم کماندو مقیم کندز میگویدکه درین عملیات به مخالفین مسلح دولت تلفات وخسارات سنگینی وارد نموده اند و با راه اندازی عملیات ها توسط کماندوها دشمن توانایی رویارویی با آنان را ندارد.
این درحالیست که چندی قبل دریک عملیات مشابه دیگرنیروهای امنیتی درولسوالی امام صاحب ولایت کندز بیش از100هراس افگن را کشته وزخمی نمودند وبیش از 5قریه را ازوجود هراس افگنان پاکسازی نموده اند.
به گفته این مقامات درین عملیات به نیروهای امنیتی وافرادملکی هیچ آسیبی نرسیده است.
کریم الله کریم خبرنگار آریانا نیوز از کندز

بیشتر بخوانید  پیام رهبر طالبان در محکومیت جنایات حکومت نامشروع اسراییل
همرسانی کنید!