7 ثور 1394 - همه اخبار

کشته شدن 4 تن در نورستان

کشته شدن 4 تن در نورستان

والی نورستان می گوید، در نتیجه انفجار ماین کنار سرک در ولسوالی واما، شاید 4 نفر به شمول سه غیرنظامی و یک پولیس کشته شده باشند.

 

حافظ عبدالقیوم گفت، این حادثه در شاهراه نورستان لغمان رخ داد، اما آنها دو جسد را پیدا کرده اند:

 

” تاکنون تعداد آنها دقیق معلوم نیست. زیرا، اجساد در نتیجه انفجار به فاصله های دور پراگنده شده و پارچه های موتر نیز پیدا نشده است. مردم عادی ماین نمیگذارند این حتماً کار مخالفین مسلح حکومت است. ”

 

مسوولیت این حادثه را تا هنوز کسی به عهده نگرفته است.

بیشتر بخوانید  بازی هوشمندانه يا ذلت در برابر امریکا؛ بهای خون مجاهدين طالب چقدر است؟
همرسانی کنید!