25 میزان 1394 - همه اخبار

کشته شدن یک پناهجوی افغان در نزدیک سرحد بین بلغاریا و ترکیه

کشته شدن یک پناهجوی افغان در نزدیک سرحد بین بلغاریا و ترکیه

آریانا نیوز: این مرد بخشی از یک گروه بزرگ پناهجویان بود و پس از اصابت گلوله به بدنش، در راه شفاخانه جان داد.

 

یک پناهجوی افغان در نتیجهء تیر اندزی پولیس سرحدی بلغاریا، در نزدیک سرحد بین بلغاریا و ترکیه، دیشب کشته شد.

 

یک مقام ارشد وزارت داخلهء بلغاریا گفته است که این مرد بخشی از یک گروه بزرگ پناهجویان بود و پس از اصابت گلوله به بدنش، در راه شفاخانه جان داد.

 

گورگی کاستوف، سکرتر وزارت داخلهء بلغاریا به رادیو دولتی این کشور گفت که ماموران پولیس سرحدی با گروه پنجاه نفری از متخلفین مواجه شدند که میخواستند به طور غیر قانونی از مرز عبور کنند.

 

به گفتهء کاستوف، این افراد هنگام تلاش پولیس برای بازداشت آنها، از خود مقاومت نشان دادند.

 

سکرتر وزارت داخلهء بلغاریا افزود که یکی از پناهجویان در نتیجهء تیر اندازی هشدار گونهء یک مامور پولیس زخم برداشت و سپس در مسیر شفاخانه جان داد.

 

گورگی کاستوف در بارهء دیگر پناهجویان گفت که پولیس آنها را بازداشت کرده و در وضعیت خوب به سر میبرند.

 

درین حال بوریس چی شیرکوف سخنگوی کمشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده ها این رویداد را محکوم کرده و از مقام های بلغاریایی خواسته است که درین باره به طور کامل و شفاف تحقیق کنند.

بیشتر بخوانید  حمایت مالی و معنوی شبکه حقانی از مخالفین مسلح دولت پاکستان
همرسانی کنید!