7 سرطان 1391 - همه اخبار

کشته شدن پنج روستایی مخالف با طالبان در ولایت غزنی

کشته شدن پنج روستایی مخالف با طالبان در ولایت غزنی

 

این افراد، کسانی هستند که از نزدیک به دو ماه پیش در اعتراض به آنچه که بدرفتاری طالبان با خود می خوانند، مسلح شده و طالبان را از محلات خود رانده اند.

مقامات حکومت می گویند، یک فرد مسلح مربوط به گروه طالبان، پنج نفر از ساکنان ولسوالی اندر ولایت غزنی را که در برابر طالبان قیام کرده بودند، به ضرب گلوله کشته است.

فضل محمد سباون، سخنگوی والی غزنی می گوید که فرد مهاجم نیز در نتیجه تیراندازی متقابل کشته شده است.

آقای سباون گفت که این فرد، خود را در میان روستایی ها در ولسوالی اندر جا زده بود و با استفاده از فرصت، به طرف آنان تیراندازی کرده است.

این افراد، کسانی هستند که از نزدیک به دو ماه پیش در اعتراض به آنچه که بدرفتاری طالبان با خود می خوانند، مسلح شده و طالبان را از محلات خود رانده اند.

گروه طالبان مسئولیت کشتن این افراد را برعهده گرفته و یک سخنگوی طالبان گفت که فرد مهاجم، در روستای موسوم به “بدانو” به طرف این افراد تیراندازی کرده است.

همزمان با این، برخی رسانه ها از قول سخنگوی طالبان گزارش کرده اند که آنها نمایندگان خود را به ولسوالی اندر فرستاده اند تا با روستایی هایی که علیه آنها می جنگند، گفتگو کنند.

گروه های مسلح در غزنی که می گویند به خاطر بازگشایی مکاتب، درمانگاه ها و از سر گیری فعالیت های اجتماعی در غزنی علیه طالبان می جنگند، گفته اند که حرکت آنها “خودجوش” است و از سوی هیچ گروهی حمایت نمی شوند.

این افراد گفته اند که در نظر دارند حضور خود را از ولسوالی اندر، به سایر مناطق غزنی نیز گسترش دهند.

همرسانی کنید!