29 حوت 1394 - همه اخبار

کشته شدن یک مرد توسط اختطاف گران در ولایت هرات

کشته شدن یک مرد توسط اختطاف گران در ولایت هرات

آریانا نیوز: اختطاف گران در بدل آزادی این مرد از خانوادهء او پول خواسته بودند.

 

اختطاف گران یک مرد را در ولایت هرات کشته اند.

 

جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات گفت، که اختطاف گران در بدل آزادی این مرد از خانوادهء او پول خواسته بودند.

 

به گفتهء آقای فرهاد، جسد این مرد به شفاخانهء حوزه یی هرات انتقال داده شده است.

بیشتر بخوانید  کمک های صلیب سرخ برای هزاران تن در افغانستان
همرسانی کنید!