8 ثور 1393 - همه اخبار

کشته شدن دو پولیس در پکتیا

کشته شدن دو پولیس در پکتیا

پوليس

 

 

زلمی اوریا خیل قومندان امنیه پکتیا گفت، در نتیجه یک درگیری میان پولیس و طالبان مسلح در ولسوالی دند پتان پکتیا یک پولیس ملی و یک پولیس محلی کشته شده اند.

آقای اوریا خیل گفت، نیرو های اضافی به خاطر ختم درگیری به منطقه رسیده است.

گزارش های وجود دارند که در این درگیری به طالبان مسلح هم تلفات وارد شده است.

درگیری میان پولیس و طالبان مسلح در ولسوالی دند پتان پکتیا هم اکنون جریان دارد.

بیشتر بخوانید  ابراز نگرانی برنامهٔ جهانی غذا از افزایش آمار گرسنگی در افغانستان
همرسانی کنید!