19 سنبله 1394 - همه اخبار

کشته شدن دو سرباز اردو ملی در مسیر جاده ولسوالی کلکان کابل

کشته شدن دو سرباز اردو ملی در مسیر جاده ولسوالی کلکان کابل

آریانا نیوز: قوماندانی امنیه کابل میگوید در نیجه انفجار ماین کنار سرک در مسیر جاده ولسوالی کلکان کابل دو سرباز اردو ملی کشته اند.

 

عبدالله کریمی سخنگوی قوماندانی امنیه گفت، در این رویداد یک غیر نظامی نیز زخمی شده است.

 

آقای کریمی گفت تحقیقات در مورد این رویداد آغاز شده است.

 

مسوولیت این رویداد را تا کنون کسی به عهده نگرفته است.

بیشتر بخوانید  ریيس جمهور پیشین خواستار بهبود وضعیت آموزش در افغانستان شد
همرسانی کنید!