4 سنبله 1393 - همه اخبار

کریمی: برای پاسخ گویی به اداره “سیگار” آماده ایم

کریمی: برای پاسخ گویی به اداره “سیگار” آماده ایم

 

شیر محمد کریمی لوی درستیز قوای مسلح افغانستان روز گذشته گفت که در باره کمک های صورت گرفته برای تجهیز و تقویت اردوی ملی با مسوولیت تمام پاسخ خواهند داد.

آقای کریمی با آنکه در مورد بیشتر جزئیات ارائه نکرد، اما گفت:

« چیزی را که به اردوی ملی داده، سلاح یا وسایط، ما برای محاسبه آن حاضر هستیم. از این بیشتر تبصره نمی کنیم. »

در گزارش که چندی پیش از سوی سرمفتش امریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار به نشر رسید گفته شده که امریکا از آغاز سال 2004 میلادی تا به کنون نزدیک به هفتصد هزار میل اسلحه به شمول مهمات را که ارزش مجموعی آن به 626 میلیون دالر می رسد به نیروهای پولیس و اردوی افغانستان کمک کرده است.

در گزارش سیگار آمده که از مجموع اسلحه کمک شده، بیش از دوصد هزار آن یا ناپدید شده است و یا اینکه شماره مسلسل سلاح ها تکراری ثبت شده اند.

سر مفتش امریکا گفت که مقدار اسلحهء که در آغاز به نیروهای افغان داده شده بیشتر از نیاز آنها بوده است.

در گزارش حتا گفته شده که احتمالاً بعضی این سلاح ها بدست مخالفین مسلح نیز قرار گرفته است.

با این همه وزارت داخله افغانستان نیز، ادعای سیگار مبنی بر ناپدید شدن سلاح های کمک شده امریکا به نیروهای پولیس کشور را رد می کند.

نجیب دانش معاون سخنگوی این وزارت گفت که سیستم توزیع اسلحه و تمام تجهیزات نظامی که در اختیار پولیس ملی قرار می گیرد، شفاف است:

« آنچه که به وزارت امور داخله توزیع شده ما در مقابل یکا یک اش پاسخگو هستیم، در کل ما اسناد و مدارک آن را در اختیار داریم که صحبت می کنیم. در برخی از موارد در این گزارش موازنه در نظر گرفته نشده است، و از بخش های که مربوط ما می شود نظریاتی هم در خواست نشده، تمام مواردی که نشاندهنده شفافیت است در وزارت امور داخله وجود دارد و ما در این مورد هیچ نگرانی نداریم. »

بیشتر بخوانید  روایت محقق از تمایل شاخه حقانی طالبان برای از سرگیری مذاکرات بین‌الافغانی

شورای امنیت ملی افغانستان روز یکشنبه، در مورد روشن شدن این موضوع به ارگان های مسوول، وظیفه سپرد تا به زودترین فرصت تحقیق و گزارش شان را نهایی و موقف حکومت این کشور را واضع سازند.

با این همه کارشناسان افغان، سیگار را یک اداره معتبر بین المللی خوانده می گویند که گزارش این نهاد، حقایق را برملا ساخته است.

عبدالهادی خالد یکتن از این کارشناسان ، سیستم تدارکاتی امریکا در افغانستان را مورد انتقاد قرار داد:

« عوامل ضایع کردن اسلحه و این مقدار پول هنگفت، سیستم تدارکاتی امریکا است. بالای امریکا اعتماد نداشتند خود شان از خود قراردادی داشتند، بین قراردادی و خریدارهای اردوی امریکا معامله پنهانی وجود داشته است. »

هرچند در 13 سال گذشته میلیارد ها دالر از سوی جامعه جهانی در بخش تقویت نیروهای امنیتی افغان به مصرف رسیده است، اما هنوز هم انتقاد های وجود دارند که برای تجهیز این نیروها با سلاح های پیشرفته، کار چندانی نشده است.

یک تعداد از کارشناسان امور نظامی افغان می گویند که نشر گزارش سیگار می تواند در بخش خرید، انتقال و توزیع اسلحه در آینده موثر تمام شود.

همرسانی کنید!