4 دلو 1390 - همه اخبار

کراکر: رهبری گفتگوهای صلح را با طالبان دولت افغانستان خواهد داشت

کراکر: رهبری گفتگوهای صلح را با طالبان دولت افغانستان خواهد داشت

سفیرایالات متحد امریکا درافغانستان، راین کراکر روز سه شنبه گفت که رهبری گفتگوهای صلح را با طالبان دولت افغانستان خواهد داشت.

وی گفته های را که ایالات متحد امریکا به گونۀ پنهانی گفتگوهای صلح را با طالبان به پیش می برد، یک آوازۀ نادرست ومزخرف می داند.

درهمین حال وی دربارۀ گشایش دفتری برای طالبان درقطر، گفت که این کار تا اکنون هیچ نتیجه یی نداشته است ونیازاست تا طالبان دراین باره واکنش روشن تری نشان بدهند وازخشونت دست بردارند.

ایجاد یک دفتربرای طالبان درقطروبه حاشیه کشانیده شدن دولت افغانستان دراین گفتگوها همواره یکی ازنگرانی های جدی دولت افغانستان گفته شده است، اما این بارایالات متحد امریکا نقش دولت افغانستان را دراین گفتگوها روشن می سازد.

راین کرار گفته است: « ایالات متحد امریکا ازروند صلح با طالبان پیشتبانی می کند، ما درتوافق با دولت افغانستان که مبنای آن رعایت سه شرط ازسوی مخالفان است موافق هستیم، قطع کامل رابطه با القاعده، پایان دادن به خشونت، و احترام به قانون اساسی افغانستان، به شمول مواد مربوط به حقوق زنان و اقلیت ها است.»

دراین میان وی آوازه های تجزیه افغانستان را ازسوی ایالات متحد امریکا نیز رد می کند.

آقای کراکر گفت: « آوازه ها دراین باره که ایالات متحد امریکا برنامه تجزیه افغانستان ویا تغییرنظام سیاسی این کشوررا دارد نادرست است وبه قربانی های بیش ازیک هزاروهشت صد سربازامریکایی که به قانون اساسی شان پایبند هستند بی احترامی پنداشته می شود.»

پیش ازاین رییس جمهورکرزی گفته است که افغانستان آزمایشگاه سیاسی بی گانه گان نیست وبه باوراونظام کنونی بربنیاد اراده و خواست مردم افغانستان به میان آمده است.

بیشتر بخوانید  تداوم بارش برف و باران در ولایت‌های مختلف کشور
همرسانی کنید!