19 میزان 1396 - همه اخبار, اجتماعی

کاهش 80 فیصدی بهای خدمات انترنت

انترنت

آریانا نیوز: به راپور مقامات وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، به دستور رییس‌جمهور بهای خدمات انترنتی 80 فیصد کاهش می‌یابد.

اما باشنده‌گان کابل می‌گویند با وجود وعده‌های مکرر وزارت مخابرات تاکنون در کیفیت و بهای این خدمات هیچ تغییری نیامده است!

براساس آمارهای وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، در حال حاضر تا سه و نیم ملیون نفردر کشور از خدمات انترنتی استفاده می‌کنند.

بیشتر بخوانید  قدردانی از نقش موثر واکسیناتوران زن در کمپاین واکسین ضد پولیو در افغانستان
همرسانی کنید!