1 میزان 1394 - همه اخبار

کاهش میزان مرگ و میر مادران و کودکان در افغانستان

کاهش میزان مرگ و میر مادران و کودکان در افغانستان

آریانا نیوز: وزیر صحت عامۀ افغانستان می گوید: میزان مرگ و میر مادران و کودکان پس از سیزده سال، چهار چند کاهش به عمل آمده است.

 

فیروز الدین فیروز این مطلب را در مراسم فراغت یک دورۀ از نرس قابله ها بیان کرده گفت: تلاش می کند که با همکاری موسسات صحی سازمان ملل متحد، سطح مرگ و میر مادران و کودکان را از این هم بیشتر کاهش دهد.

 

وزیر صحت عامه افغانستان در حالی از کاهش مرگ و میر مادران و کودکان صحبت می کند که آنها در مناطق دور افتادۀ افغانستان به خدمات ابتدایی صحی هم دسترسی ندارند.

بیشتر بخوانید  اظهارات تازه سخنگوی طالبان درباره سرکوب داعش در افغانستان
همرسانی کنید!