6 سنبله 1394 - همه اخبار

کاهش خشونت علیه خبرنگاران در مقایسه به سال گذشته

کاهش خشونت علیه خبرنگاران در مقایسه به سال گذشته

آریانا نیوز: کمیته مصونیت خبرنگاران میگوید، امسال موارد خشونت در برابر خبرنگاران در مقایسه به سال گذشته 43 درصد کاهش یافته است.

 

نجیب الله شریف رییس این کمیته روز گذشته به خبرنگاران در کابل گزارش شش ماه موارد از خشونت علیه خبرنگاران را ارایه کرد که در آن 39 مورد خشونت به ثبت رسیده بود.

 

در این گزارش در هفتاد دو درصد موارد خشونت علیه خبرنگاران حکومت مسوول شناخته شده و در موارد باقی مانده مخالفان مسلح، زورمندان محلی و افراد نامعلوم دخیل دانسته شده اند.

بیشتر بخوانید  چرا وزارت عدلیه طالبان شهرک داوودخان در کابل را مصادره کرد؟
همرسانی کنید!