فیصله تازه کابینه طالبان در پیوند به استفاده از تولیدات و محصولات داخلی

فیصله تازه کابینه طالبان در پیوند به استفاده از تولیدات و محصولات داخلی

آریانا نیوز: در نشست اخیر کابینه طالبان فیصله شده که به خاطر استفاده از تولیدات و محصولات داخلی وزارت‌های اطلاعات و فرهنگ، ارشاد، حج، اوقاف، معارف، تحصیلات عالی و سایر وزارت ها و ادارات ذیربط به مردم آگاهی دهی نموده و وزارت صنعت و تجارت مالکان شرکت‌ها و کارخانه را جهت تولیدات با کیفیت تشویق کنند…

کابینه طالبان به اساس پیشنهاد وزارت صنعت و تجارت خویش فیصله کرده که به منظور رشد اقتصاد کشور تمام ادارات دولتی از تولیدات و محصولات داخلی افغانستان استفاده کنند.

در نشست اخیر کابینه طالبان فیصله شده که به خاطر استفاده از تولیدات و محصولات داخلی وزارت‌های اطلاعات و فرهنگ، ارشاد، حج، اوقاف، معارف، تحصیلات عالی و سایر وزارت ها و ادارات ذیربط به مردم آگاهی دهی نموده و وزارت صنعت و تجارت مالکان شرکت‌ها و کارخانه را جهت تولیدات با کیفیت تشویق کنند.

این درحالی است که در یک و نیم سال گذشته به دلیل مشکلات اقتصادی و کمبود برق اکثر شرکت‌های تولیدی ورشکسته شده است.

بیشتر بخوانید  حمایت وزارت امور خارجه طالبان از پایان جنگ در غزه
همرسانی کنید!