چالش‌های فراروی توانمندسازی زنان در افغانستان

چالش‌های فراروی توانمندسازی زنان در افغانستان

آریانا نیوز: موانع زیادی بر سر راه توانمندسازی زنان در افغاستان قرار دارند که مهمترین آن موانع بر اساس تحقیق انجام‌شده عبارت‌اند از…

چرا زنان در افغانستان با چالش‌های زیادی روبرو اند؟ چه موانعی بر توانمندسازی آنان تاثیر گذاشته است؟ آیا این جنسیتِ زن است که دلیل بر عقب‌ماندگی اوست یا موانع دیگری در این امر دخالت دارند؟ مقاله حاضر نتیجه‌ تحقیق انجام‌شده بر اساس نمونه‌ای از زنان افغانستان می‌باشد.

زنان نیمی از پیکره‌ یک جامعه را تشکیل می‌دهند. حضور آنها در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی همانند مردان بسیار مهم و مورد نیاز است. نمونه‌ها و تجربه‌های زیادی از حضور موفق زنان در عرصه‌های گوناگون در کشور‌های مختلفِ جهان نشان‌دهنده‌ی رشد و بالندگی آن کشورها در عرصه‌های فوق و دیگر عرصه‌ها می‌باشد. بنابراین توسعه‌ یک کشور در گرو فعال شدن هر دو قشر جامعه است.

موانع زیادی بر سر راه توانمندسازی زنان در افغاستان قرار دارند که مهمترین آن موانع بر اساس تحقیق انجام‌شده عبارت‌اند از: حاکم بودن فرهنگ مردسالاری در جامعه، توجه به سنت‌های نادرست در خانواده‌ها، قدرتمند دانستن مردان، محدویت‌های کار در بین زنان، نداشتن حق تصمیم‌گیری برای آنها، عدم برخورداری از حق انتخاب در ازوداج، محدود بودن تحصیلات به مکتب در بین زنان، حاکمیت مردان بر اجتماع و خانه و عدم آگاهی زنان از حقوق‌شان. این موارد از جمله عمده‌ترین موانع توانمندسازی زنان در جامعه‌ افغانستان است.

بیشتر بخوانید  ابراز نگرانی کمیتهٔ حمایت از نظامیان پیشین از وضعیت زندان های تحت کنترول طالبان
همرسانی کنید!