16 قوس 1390 - همه اخبار

پیگیری حمله انتحاری کابل با پشتیبانی جامعه جهانی

پیگیری حمله انتحاری کابل با پشتیبانی جامعه جهانی

رییس جمهور کرزی روز چهارشنبه در کابل گفت که حملۀ انتحاری روز گذشتۀ شهرکابل را با پشتیبانی قوی جامعۀ جهانی، پیگیری خواهد کرد.

در رویداد های روز سه شنبه در کابل در حدود ۶۰ تن کشته شدن و بیش از ۱۰۰ تن دیگر زخم برداشتند.

آقای کرزی گفت که چگونگی این رویداد را با اسلام آباد در میان خواهد گذاشت، زیرا مسؤولیت این حمله را لشکرجنگوی که درپاکستان فعالیت دارد، پذیرفته است.

آقای کرزی در دیدارش با شماری از زخمیان این حمله، عاملان این رویداد را دشمنان اسلام و افغانستان می داند.

رییس جمهور گفت: «لشکر جنگوی اعلام کرده و مقیم در پاکستان است، لهذا دولت افغانستان با تمام قوتش، با تمام پیشتیبانی جهانی این مسأله را پیگری می کند و از ریخته خون کودکان ما که دراین شفاخانه بستر استند، افغانستان به هیچ عنوان گذشته نمی تواند.»

از سوی دیگر کمیسیون اموردفاعی و تمایت ارضی مجلس نماینده گان افغانستان گفت که پاکستان به گونۀ اشکارازگروه های هراس افگن درراه اندازی حمله های انتحاری در افغانستان حمایت می کند.

رییس کمیسیون اموردفاعی و تمایت ارضی مجلس نماینده گان با بیان این مطلب خواهان مداخلۀ مستقیم شورای امنیت سازمان ملل متحد در تعیین جایگاه دولت پاکستان در کار مبارزه با هراس افگنی است.

این کمیسیون حمله های دیروز رابه شدت نکوهش می کند ومی گوید که پاکستان یک بار دیگرثابت ساخت که نمی خواهد درافغانستان صلح و ثبات برقرارباشد.

شکریه بارکزی، رییس کمیسیون اموردفاعی وتمایت ارضی مجلس نماینده گان گفت: «این عمل یزیدانه یی لشکر جنگوی که بخش فعال گروهی طالبان پاکستانی می باشد، شب گذشته با سپاس و قدرانی رحمان ملک وزیر داخله یی پاکستان قرار گرفت.»

بیشتر بخوانید  ابراز نگرانی صلیب سرخ از وضعیت بشری در افغانستان

وی افزود: «کمیسیون امرو دفاعی و تماین ارضی مجلس نماینده گان این عمل ننگین لشکر جنگوی و سخنان وزیر داخله یی پاکستان را خلاف موازین اسلامی و انسانی دانسته که حمایت آشکار دولت پاکستان را از گروهی های تروریستی نمایان می سازد.»

در همین شورای سرتاسری علمای افغانستان و سفارت ایران حمله های انتحاری دیروز را در کابل، شهرمزارشریف و قندهار به شدت نکوهش می کنند.

شورای سرتاسری علمای افغانستان با پخش اعلامیۀ یی این حمله های انتحاری را یک عمل غیراسلامی و غیر انسانی گفته است.

سفارت ایران در کابل هدف انجام این گونه حمله ها را دامن زدن تنش ها میان افغانان گفته است.

همرسانی کنید!