21 حمل 1391 - همه اخبار

پیوستن یک گروه هشت نفری به پروسه صلح در هرات

پیوستن یک گروه هشت نفری به پروسه صلح در هرات

 

 

یک گروه هشت نفری مخالفین دولت در ولایت هرات امروز با سلاح دست داشته شان به پروسه صلح پیوستند.
پولیس می گوید، این گروه قبل از ظهر امروز به سرگروپی “خواجه جلیل” از ولسوالی غوریان هرات از جنگ دست کشیده و با دولت یکجا شدند.

سمونوال نورخان نیکزاد سخنگوی قوماندان امنیه ولایت هرات می گوید، این افراد هشت میل سلاح دست داشته خود را نیز به پروسه صلح تسلیم نمودند.

وی افزود قرار است برای افراد تسلیم شده از سوی اداره عالی صلح هرات امان نامه توزیع گردد.

با این حال خواجه جلیل قوماندان این گروه هشت نفری ناراضیان دولت از مقامات محلی هرات خواست تا در قسمت تامین امنیت جانی آنها توجه جدی صورت گیرد.

وی همچنان از اداره عالی صلح هرات خواست تا زمینه کاری را برای وی و همقطارانش آماده سازند.

پولیس هرات می گوید، در سال جدید هجری شمسی این اولین گروه ناراضی مخالف دولت در هرات می باشد که به پولیس قوماندانی امنیه هرات می پیوندد.

پیوستنن این گروه در حالی صورت می گیرد که در سال گذشته نیز 13 گروه مخالف مسلح دولت از ولسوالیهای پانزده گانه هرات به پولیس هرات پیوستند.

با این حال آگاهان امور به این باورند که با پیوستن ناراضیان دولت به پروسه صلح امنیت در ولایت هرات تأمین خواهد شد.

بیشتر بخوانید  درخواست شعبه افغانستان سازمان صحی جهان از مردم برای اهدای خون
همرسانی کنید!