6 اسد 1395 - همه اخبار

پیروزی تیم ملی کرکت معلولین افغانستان در مقابل تیم هند

پیروزی تیم ملی کرکت معلولین افغانستان در مقابل تیم هند

آریانا نیوز: تیم ملی کرکت معلولین افغانستان در یک بازی دوستانه توانست تیم ملی کرکت معلولین کشور هند را شکست بدهد.

 

بازی های بیست هاورۀ کرکت زیر نام جام دوستی میان تیم ملی کرکت معلولین افغانستان  و تیم ملی کرکت معلولین کشور هند که از سوی ادارۀ ملی کرکت (کرکت بورد افغانستان) راه اندازی شده بود؛ تیم ملی کرکت معلولین افغانستان توانست پیروزی را از آن خود نماید.

 

بازی نهایی جام دوستی میان تیم های افغانستان و هندوستان که در استیدیوم ملی کرکت بورد افغانستان برگزار گردیده بود؛ معین امور اجتماعی و معین امور مالی و اداری وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلوین نیز حضور داشتند که معینان این وزارت ضمن خورسندی از پیروزی تیم ملی کرکت معلولین افغانستان؛ راه اندازی این گونه بازی های دوستانه را برای ارتقای ظرفیت معلولین یک گام سودمند و بجا شمردند.

 

بازی نهایی به سوپر هاور رفت؛ نخست تیم ملی کرکت هندوستان “بیتنگ” نمود و در یک هاور برای تیم ملی کرکت افغانستان 12 دوش را هدف تعیین نمود که تیم ملی افغانستان به بسیار آسانی توانست این هدف را به دست آورد و تیم مقابل را شکست دهد.

 

گفتنی است که در سیریز بیست هاورۀ بازی های جام دوستانه میان افغانستان و هندوستان سه بازی انجام شد که بازی نخست را تیم ملی کرکت هندوستان و دو بازی دیگر را  تیم ملی کرکت افغانستان به نفع خود به پایان رسانید.

بیشتر بخوانید  بازگشت القاعده؛ بهانه امریکا برای مداخله مجدد در افغانستان
همرسانی کنید!