3 دلو 1390 - همه اخبار

پيوستن شماري ازطالبان مسلح به برنامه صلح

پيوستن شماري ازطالبان مسلح به برنامه صلح

در دو برنامه جداگانه چهارده تن از افراد طالبان در ولايت هرات به پروسه صلح پيوستند.يك گروه هفت نفري طالبان مسلح در ولايت هرات ديروز يكشنبه در رياست امنيت ملي به پروسه صلح پيوستند.
اين افراد به سرگروهي غلام سخي از ولسوالي گذره هرات دست از خشونت كشيده و سلاح دست داشته خود را به زمين گذاشتند.
به اساس خبرنامه منتشر شده از سوي اداره امنيت ملي هرات اين گروه در جريان چند سال اخير در اكثريت ناامنيها در ولسوالي گذره دست داشتند.
همچنان دوروز قبل نيز يك گروه از طالبان مسلح به سركرده گي  ملاشراف الدين با شش تن از افراد تحت امرش  در مركز قومانداني امنيه هرات به دولت پيوستند .
اين افراد پيش از اين دربخش هاي از ولسوالي اوبه در شرق شهرهرات فعاليت هاي ضد دولتي داشته اند .
گفته مي شود درجريان ده ماه گذشته  30  گروه مخالف مسلح دولت در ولايت هرات از خشونت دست كشيده و به پروسه صلح پيوستند.

بیشتر بخوانید  ناامنی افغانستان؛ بهانه ای برای تداوم حضور قوای خارجی در منطقه
همرسانی کنید!