7 جدی 1390 - همه اخبار

پيشنهاد نمايندگي براي طالبان در ننگرهار

پيشنهاد نمايندگي براي طالبان در ننگرهار

شوراي اجتماعي ولايت هاي شرقي با صدور قطع نامه اي از جامعه جهاني مي خواهند تا نمايندگي براي طالبان در ولايت ننگرهار ايجاد شود.
در پي نشر گزارش ها در مورد ايجاد نمايندگي براي طالبان در داخل يا بيرون از كشور؛ شوراي اجتماعي ولايت هاي شرقي با صدور قطع نامه اي از جامعه جهاني مي خواهند تا اين نمايندگي در ولايت ننگرهار ايجاد شود.

در همين حال به گزارش رسانه هاي افغانستان اين شورا بر افغانستاني بودن روند صلح تاكيد كرده و مي گويند با افرادي بايد گفتگو صورت گيرد كه خواستار صلح در كشور باشد.

اين در حالي است كه رييس جمهور با ايجاد دفتر سياسي براي طالبان در قطر موافقت خود را اعلام كرده است.

بیشتر بخوانید  درخواست شعبه افغانستان سازمان صحی جهان از مردم برای اهدای خون
همرسانی کنید!