خروج نام پولیس ملی افغانستان از لست ننگین سرمنشی سازمان ملل متحد

خروج نام پولیس ملی افغانستان از لست ننگین سرمنشی سازمان ملل متحد

آریانا نیوز: وزارت امور خارجه از خروج نام پولیس ملی افغانستان از لست ننگین سرمنشی سازمان ملل متحد، استقبال کرد…

در اعلامیه این وزارت آمده است: وزارت امور خارجۀ جمهوری اسلامی افغانستان از خروج نام پولیس ملی افغانستان از لست ننگین سرمنشی سازمان ملل متحد بنابر حضور اطفال زیر سن ۱۸ سال، استقبال می کند.

در گزارش سال ۲۰۲۰ سرمنشی سازمان ملل متحد در مورد اطفال و منازعات نظامی، تطبیق پلان عمل پولیس ملی افغانستان در جلوگیری از استخدام و کاهش خشونت علیه اطفال موفقیت آمیز خوانده شده است.

خروج نام پولیس ملی افغانستان از لست ننگین سرمنشی سازمان ملل متحد در نتیجه پیشرفت های متداوم در زمینة تطبیق پلان عمل ملی و جلوگیری از استخدام اطفال در صفوف نیروهای امنیتی کشور حاصل شده است. این پیشرفت بیانگر تعهد حکومت افغانستان به ارزش های بین المللی حقوق بشری و حکومت داری خوب می باشد.

حکومت افغانستان امیدوار است که کشورها و نهادهای بین المللی با وارد ساختن فشارهای سیاسی و وضع تحریم ها بر طالبان و سایر گروه های مخالف مسلح از استخدام و خشونت بالای اطفال جلوگیری نمایند.

 

بیشتر بخوانید  اعلامیه وزارت امور خارجه طالبان در واکنش به حملات اسراییل به رفح
همرسانی کنید!