پناهنده گان افغان؛ قربانی سیاست های تبعیض آمیز حکومت جرمنی!

پناهنده گان افغان؛ قربانی سیاست های تبعیض آمیز حکومت جرمنی!

آریانا نیوز: حضور پناهجویان اوکراینی در جرمنی موجب اعمال فشار و تبعیض دولت جرمنی بر پناهنده گان دیگر کشورها بخصوص پناهجویان افغان، سوریه ای و افریقائی شده است…

حضور پناهجویان اوکراینی در جرمنی موجب اعمال فشار و تبعیض دولت جرمنی بر پناهنده گان دیگر کشورها بخصوص پناهجویان افغان و سوریه ای و افریقائی شده است به حدی این اعمال تبعیض‌ها گسترده و مشهود شده که علاوه بر اعتراض برخی جوامع حقوق بشری و رسانه‌های خبری، دست مایه تهیه و توزیع کلیپ‌ها و نمایه‌های طنزآمیز در فضای مجازی از این رفتار تبعیض آمیز جرمن ها در قبال پناهجویان گردیده است.

جرمن ها پناهنده گان قدیمی افغان و خاورمیانه‌ای و افریقائی را مجبور به ترک محل اقامت خود که بعضا سالهای زیادی در آنجا اسکان داشته اند، کرده تا پناهنده گان اوکراینی را به آن محل ها که از امکانات رفاهی بهتری برخوردار و به مراکز شهری نزدیک‌تر است منتقل کنند.

پناهنده گان افغان و پناهنده گان دیگر ملیت‌ها نیز به اقامتگاه‌های جدید که از مراکز شهری دور و امکانات رفاهی مشترک دارند منتقل می شوند.

دولتمردان جرمن این اقدامات را تعمدا علنی نکرده و هشدارهای تخلیه را بصورت موردی و بافاصله زمانی ۲۴ ساعته به پناهجویان اعلام می کردند.

دولتمردان محلی برلین علیرغم فشار جوامع حقوق بشری و رسانه‌ای ابتدا سعی در تکذیب و کم اهمیت دادن این رفتار تبعیض آمیز خود در قبال پناهنده گان برآمده بودند اما با گذشت زمان و گسترش این فشارها اخیرا اعلام داشتند باتوجه به شرایط اضطرای حضور پناهنده گان اوکراینی و ضرورت توجه و رسیده‌گی به آنها چاره‌ای جزء این اقدام نداشته‌اند.

بیشتر بخوانید  حکم حبس ابد در انتظار یک مهاجر افغان در امریکا

ملاحظات

1) رسانه‌های خبری بین المللی این اقدام جرمنی را با تیترهایی چون جرمنی پناهنده گان افغان را آواره می‌کند تا راه برای اوکراینی‌ها باز کند و یا ستندردهای دوگانه در خصوص حقوق پناهنده گان ، پوشش دادند.

2) رفتار تبعیض آمیز نسبت به پناهنده گان غیراروپائی مختص جرمنی نمی‌باشد و در دیگر کشورها نیز گزارش‌های مشابه‌ای رسانه‌ای شده است.

در ارتباط با پناهنده گان افغان، نکته قابل تامل دیگر آن است که افغان هایی که بعد از به قدرت رسیدن طالبان (بعضا هم بواسطه مساعدت و هماهنگی دولت جرمنی) از افغانستان خارج و وارد جرمنی شدند از پروسه معمول و زمانبر پناهنده گی جرمنی مستثنی شده و از بدو ورود، اقامت سه ساله دریافت می‌کنند. احتمالا بیشتر این افراد در زمان حضور جرمنی در افغانستان با دولت جرمنی در عرصه‌های مختلف نظامی و امنیتی و سیاسی همکاری داشته‌اند.

همرسانی کنید!