20 اسد 1396 - همه اخبار

پلان کاری 4 ساله اردوی ملی بررسی شد

وزارت دفاع

آریانا نیوز: روزگذشته جلسه گروپ های کاری پلان کاری 4 ساله اردوی ملی تحت ریاست سرپرست وزارت دفاع ملی در تالار کنفرانس های این وزارت برگزار شد.

ابتدا رؤسای کمیته های مختلف پیرامون انکشاف قوت های عملیاتی خاص (کماندو)، زمینه سازی برای انتقال نیروهای سرحدی ونظم عامه به جانب وزارت دفاع ملی و پلان انکشاف قوت های هوایی راپور ونظریات شان را هریک باالنوبه ارایه نموده، روی سطح اکمال تجهیزات و تاسیسات قوت های خاص، اکمال تجهیزات فعلی شان، آموزش پیلوتان و اکمال طیارات جدید و چگونگی تسلیمی قوت های سرحدی و نظم عامه بحث و تبادل نظر نمودند.

بیشتر بخوانید  آخرین خبرها از حمله هوایی بالای موتر قوماندان تی‌تی‌پی در پکتیکا
همرسانی کنید!