24 جوزا 1393 - همه اخبار

پروسه رای دهی پایان یافت

پروسه رای دهی پایان یافت

انتخابات

بر اساس اعلام کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان زمان پروسه رای دهی در سراسر کشور پایان یافت.

ضياالحق امرخيل رييس دارالانشاى کميسيون در نشست خبرى گفت که روند رايدهى ساعت ٧ صبح آغاز شده بود، ساعت ٤ عصر خاتمه يافته است.

امر خيل علاوه کرد که در پروسۀ رايدهى، برخى مشکلات به شمول کمبود اوراق رايدهى وجود داشت، اما به زودترين فرصت به آن رسيدگى شده است.
رييس دارالانشاى کميسيون مستقل انتخابات ميگويد که بخاطرى پروسۀ رايدهى تمديد نشد که اوضاع جوى خوب بود و روند رايدهى ساعت ٧ صبح در سطح کشور در وقت معين آغاز گرديد.
موصوف گفت که در ١٢٠ مرکز رايدهى که بايد باز مى بود، در حالى که مواد انتخاباتى انتقال شده بود، اما نسبت به دلايلى باز نشد که دراينمورد بعداً توضيح داده ميشود.

بر اساس گزارش ها اشتراک مردم در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری نسبت به دور اول کمرنگ بوده است.

بر اساس گزارش ها هر چند حضور زنان در این دور پُر رنگ بوده است اما اشتراک مردان قناعت بخش نبوده است.

بیشتر بخوانید  ابراز نگرانی برنامهٔ جهانی غذا از افزایش آمار گرسنگی در افغانستان
همرسانی کنید!