6 عقرب 1393 - همه اخبار

پایان ماموریت نظامی بریتانیا در افغانستان

خروج نصف عساکر بریتانیایی از افغانستان تا پایان سال 2013

 

آخرین طیاره های امریکایی و بریتانیایی یکی از بزرگ ترین پایگاه های مهم را در جنوب افغانستان ترک کردند.

 

آیساف یعنی نیرو های بین المللی کمک به امنیت گفته است: انتقال این طیاره ها امروز صورت گرفت.

 

پیش از این، بزرگ ترین پایگاه های نیرو های خارجی در ولایت هلمند دیروز برای نیرو های امنیتی افغان تسلیم داده شده بود.

 

عملیات نظامی نیرو های بریتانیایی رسماً به روز یکشنبه در افغانستان به پایان رسید و به دنبال آن، آخرین طیاره های قوای هوایی امریکا و بریتانیا، بزرگ ترین پایگاه در جنوب افغانستان را به روز دوشنبه ترک گفتند.

 

پس از سیزده سال این پایگاه در ولایت هلمند به نیرو های افغان سپرده شد و به این ترتیب ماموریت نظامی بریتانیا در افغانستان رسماً پایان یافت.

 

نزدیک به یک هزار نیروی خارجی که در پایگاه ها و یا کمپ های بسشن و لیدرنیک باقی مانده بودند، در جریان بیست و چهار ساعت این پایگاه ها را ترک کردند.

 

آنها پس از این در پایگاه هوایی شان در ولایت قندهار مستقر خواهند بود و بر اساس ستراتیژی حکومت های امریکا و بریتانیا، بخش بزرگی از نیرو های دو کشور در پایان امسال افغانستان را ترک خواهند کرد.

 

پایگاه مشترک قوماندانی منطقه یی ایتلاف در جنوب غرب افغانستان یک زمان حدود 40 هزار پرسونل داشت و به گفته مقام ها و آخرین تخمین، 4500 تن در این پایگاه حضور داشتند.

 

شماری از نظامیان امریکایی می گویند که با حضور نیرو های بین المللی در پایگاه های نظامی لیدرنیک و بسشن، مردم محل از خدمات نیرو های امریکایی و بریتانیایی بهره مند شده اند.

بیشتر بخوانید  گزارش سازمان صحی جهان درباره میزان مرگ و میر نوزادان در افغانستان

 

بریتانیا که رسماً ماموریت نظامی اش را به روز یکشنبه در افغانستان پایان داد، در جریان سیزده سال حضورش در افغانستان، 453 نظامی اش را از دست داده است.

 

دیوید کامیرون صدراعظم بریتانیا می گوید: قربانی نیرو های کشورش در افغانستان هیچگاه فراموش نخواهد شد.

 

پس از خروج نیرو های امریکایی و بریتانیایی، سربازان قول اردوی 215 میوند در بزرگ ترین پایگاه در جنوب افغانستان مستقر خواهند شد.

 

مقام های ایتلاف به رهبری امریکا می گویند که نیروهای افغان در تابستان امسال مسوولیت پیشبرد جنگ را در کشور شان به عهده داشتند و هیچ شکست قابل ملاحظه را متحمل نشدند.

 

با آنکه قوماندانان و مقام های نظامی کشور های مختلف روی توانایی های نیرو های افغان ابراز اطمینان می کنند اما شماری از آگاهان می گویند که تجهیز قوای هوایی و فراهم آوری امکانات نظامی برای نیرو های امنیتی افغان باید در صدر اولویت ستراتیژی نظامی حکومت افغانستان قرار داشته باشد.

همرسانی کنید!