29 عقرب 1394 - همه اخبار

پاکسازی هشتاد درصد از ماین های جاسازی شده در محلات مختلف افغانستان

پاکسازی هشتاد درصد از ماین های جاسازی شده در محلات مختلف افغانستان

آریانا نیوز: انجام این کار بیش از یک میلیارد دالر هزینه برداشته است.

 

رییس موسسه ماین پاکی ام دی سی می گوید که در بیست و پنج سال گذشته هشتاد درصد از ماین های جاسازی شده در محلات مختلف افغانستان و مواد انفجاری باقی مانده از جنگ ها را پاکسازی کرده اند.

 

انجیر محمد شهاب حکیمی در صحبت با برنامه حقیقت چیست گفت که انجام این کار بیش از یک میلیارد دالر هزینه برداشته است.

 

به گفته آقای حکیمی، هم اکنون تنها بیست درصد از ماین های جاسازی شده در ولایات مختلف افغانستان باقی مانده که تا پنج سال دیگر به طور کلی خنثی و پاکسازی خواهد شد.

 

موسسه ماین پاکی ام دی سی به این باور است که با این دست آورد، افغانستان از نگاه روبرو بودن به ماین های جاسازی شده، به درجه سی و چهارم قرار گرفته است.

 

بیشتر بخوانید  واکنش سخنگوی گروه طالبان به گزارش سازمان شفافیت جهانی
همرسانی کنید!