14 جدی 1390 - همه اخبار

پانزده تن از مخالفین مسلح دولت به پروسه صلح پیوستند

پانزده تن از مخالفین مسلح دولت به پروسه صلح پیوستند

یک گروه پانزده نفری ازمخالفین دولت درولایت غور با تحویل سلاح هایشان به پروسه صلح پیوستند.

سمونوال عبدالرشید بشیر آمر امنیت قوماندانی امنیه ولایت غور  با بیان مطلب فوق گفت: این افراد به سرگروهی یکتن از قوماندانان محلی از ولسوالی چهارسده آن ولایت به پروسه صلح پیوستند
مقامات محلی در ولایت غور میگویند: به آن عده از گروه های مخالف دولت که از جنگ و خونریزی دست کشیده و به پروسه صلح بپیوندند امان نامه توزیع میشود و زمینه کار برایشان فراهم خواهد شد.

از اول سال جاری تا به حال ده ها گروه مسلح مخالف دولت در ولایت غور از خشونت دست کشیده و با زمین گذاشتن سلاح به پروسه صلح پیوستند.

ولایت غور در غرب افغانستان از جمله ولایاتی محسوب میشود که امنیت آن نسبت به سایر ولایات بهتر میباشد

بیشتر بخوانید  پیام رهبر طالبان در محکومیت جنایات حکومت نامشروع اسراییل
همرسانی کنید!