ویزه پاکستان ۲۰۰ دالر در کابل

ویزه پاکستان ۲۰۰ دالر در کابل

آریانا نیوز: شماری از باشنده گان برای هر ویزه این کشور در بازار سیاه کابل تا دو صد دالر امریکایی پرداخت می‌کنند…

صدها تن از باشنده گان کشور هر روز برای گرفتن ویزه به سفارت پاکستان مراجعه می کنند و از این میان شماری از باشنده گان برای هر ویزه این کشور در بازار سیاه کابل تا دو صد دالر امریکایی پرداخت می‌کنند.

برخی از باشنده گان کشور که برای گرفتن ویزه پاکستان به کابل آمده اند می‌گویند که در حالیکه روزها منتظر گرفتن ویزه hستند اما تا هنگامی که رشوه به کمیشن کاران نپردازند برای شان ویزه داده نمی‌شود.

در همین حال وزارت امور داخله می‌گوید که برای حل چالش های باشنده گان کشور برای گرفتن ویزه پاکستان روند نظارتی اش را گسترش داده و نیز ده تن در پیوند به فساد بازداشت شده اند.

نصرت الله رحیمی معاون سخنگوی وزارت امورداخله می‌گوید: مشکلات وجود دارد؛ وزارت امور داخله به بخش استخباراتی هدایت داده تا روند نظارتی را شدت دهند. ما ده تن از افراد را شناسایی و بازداشت کرده ایم.

بیشتر باشنده گان کشور به دلیل بی کاری، مریضی و دیگر موارد ناگزیر hستند تا به پاکستان بروند، اما توزیع ویزه این کشور همواره چالش زا بوده و هر از گاهی مردم را با موجی از نگرانی ها مواجه می سازد.

بیشتر بخوانید  واشینگتن: طالبان و پاکستان باید اختلافات خود را حل کنند
همرسانی کنید!