21 اسد 1395 - همه اخبار, داخلی

ولسوالی ناوه هلمند تحت کنترول قوای امنیتی درآمد

ولسوالی ناوه هلمند تحت کنترول قوای امنیتی درآمد

آریانا نیوز: نیروهای امنیتی شب گذشته ساختمان ولسوالی ناوه را دوباره تصرف کردند.

 

نیروهای امنیتی افغان ولسوالی ناوه هلمند را دوباره از طالبان مسلح گرفته اند.

 

نیروهای امنیتی افغان شب گذشته ساختمان ولسوالی ناوه را دوباره تصرف کردند اما به هر دو جانب تلفات سنگینی وارد شده‌است.

 

طالبان مسلح از چندی بدینسو در این ولسوالی حملات خود را شدت بخشیده‌اند.

بیشتر بخوانید  نقش پررنگ استخبارات پاکستان در حمایت از مخالفین امارت اسلامی طالبان
همرسانی کنید!