17 دلو 1391 - همه اخبار

وقوع یک زلزله در ولایت بدخشان

وقوع یک زلزله در ولایت بدخشان

وقوع یک زلزله در ولایت بدخشان

 

این زلزله خساراتی مالی را در قریه شولیر ولسوای یاوان به بار آورده است.
وقوع یک زلزله در ولسوالی یاوان ولایت بدخشان سبب تخریب 20 خانه رهایشی و تلف شدن 40 مواشی گردید.

مولوی عبدالواحد طیبی رییس شورای ولایتی بدخشان گفت که این رویداد شب گذشته رخ داد.

معروف راسخ سخنگوی والی بدخشان با تایید این خبر گفت که این زلزله خساراتی مالی را در قریه شولیر ولسوای یاوان به بار آورده است.

در عین حال مقام های محلی این ولایت از یک آتش سوزی در مینا بازار شهر فیض آباد خبر میدهند.

آقای راسخ می گوید که در این آتش سوزی، 20 دکان حریق شده و حدود 20 میلیون افغانی به دکانداران این مارکت، خساره وارد شده است.

علت وقوع آتش سوزی امروز، شارتی برق گفته شده است.

بیشتر بخوانید  درخواست کمیته بین‌کمیته حفاظت از خبرنگاران برای آزادی خبرنگاران از زندان طالبان
همرسانی کنید!