7 عقرب 1393 - همه اخبار

وقوع یک درگیری مسلحانه در مرکز شهر هرات

وقوع یک درگیری مسلحانه در مرکز شهر هرات

 

مقامات امنیتی درولایت هرات میگویند روز گذشته دوتن ازمهاجمان مسلح ناشناس بالای یک پوسته امنیتی درمرکزشهرهرات حمله کرده که درنتیجه دوسربازپولیس کشته وهشت تن ازافراد ملکی به شمول پنج زن ویک کودک زخم برداشتند.

 

آنان میگویند این افراد بعدازمقاومت دوساعته ازسوی نیروهای امنیتی کشته شده ولی تاکنون هویت شان روشن نشده است.

 

درپی درگیری مسلحانه میان نیروهای امنیتی افغان با دوتن ا زمهاجمان مسلح ناشناس درمرکزشهرهرات باشنده گان این مناطق دوکانهای شان را بسته کرده ومحل حادثه را ترک کرده اند.

 

عبدالروف احمدی مسئول مطبوعاتی قوماندانی امنیه ولایت هرات گفت مهاجمان بعدازمقاومت تقریبا دوساعته ازسوی نیروهای امنیتی کشته شده اند.

 

آقای احمدی گفت این افراد حدودساعت یکنیم به وقت محلی بالای یک پوسته امنیتی حمله کرده ودوتن ازنیروهای پولیس به وسیله فیرمرمی ازبین بردند.

 

آقای احمدی گفت دراین رویداد هفت تن ا زافراد ملکی به شمول زنان جراحت برداشته وبخاطرتداوی به شفاخانه انتقال داده شدند.

 

باآنکه نیروهای امنیتی آمارزخمی شده گان این حادثه را هفت تن اعلام کرده اند اما محمدرفیق شیرزی مسئول مطبوعاتی شفاخانه حوزه وی هرات میگوید پانزده تن ازافراد ملکی به شمول زنان واطفال زخمی شده اند که وضعیت سه تن اززخمی شده گان این رویداد وخیم گزارش شده است.

 

باآنکه بیشتراینگونه رویدادها به گروهی طالبان درافغانستان نسبت داده میشود ولی تاکنون کدام فرد ویاهم گروهی مسئولیت این حادثه را بدوش نگرفته است.

 

باآنکه دقایقی ازختم این حادثه مسلحانه میگذرد ولی باآنهم وضعیت به حالت اصلی آن برنگشته وباشنده گان آن مناطق ودوکانداران درحال سراسیمگی به سرمیبرند.

 

بیشتر بخوانید  پیش‌بینی وضعیت هوا طی روزهای آینده؛ کدام ولایات کشور بارانی است؟

این نخستین حمله افراد مسلح ناشناس درمرکزشهرهرات بعدازاعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری خوانده میشود قبل ازاعلام نتایج انتخابات شماری ا زافراد مسلح موترسکل سوارباشنده گان این ولایت به وسیله سلاح مختلف النوع به قتل میرساند ولی باگذشت زمان این مشکلات برطرف گردید.

 

بااین وضعیت کارشناسان دراین ولایت سرحدی افغانستان میگوید تازمانیکه نیروهای امنیتی گروهای مخالف مسلح دولت درولسوالی های مختلف این ولایت را سرکوب نکنند اینگونه حملات ازسوی مخالفان مسلح ناشناس درمرکزشهرهرات تکرارخواهد شد.

همرسانی کنید!