31 ثور 1391 - همه اخبار

وقوع انفجار در ولایت ارزگان

وقوع انفجار در ولایت ارزگان

یک انفجار حوالی ساعت دوازده چاشت امروز، شهر ترینکوت ولایت ارزگان را تکان داد.

پاسوال سلیم احساس فرمانده زون 404 میوند گفته که این انفجار در نتیجۀ انفجار یک ماین حوالی ساعت دوازده چاشت امروز در حوزۀ اول شهر ترینکوت رخ داده است.

به گفتۀ وی، هدف این انفجار نیروهای خارجی بوده که در نتیجۀ آن چهار سرباز خارجی و دو کودک زخمی شدند.

اما گل آقا آمر حوزۀ اول شهر ترینکوت  گفت که این انفجار در نتیجۀ یک حملۀ انتحاری رخ داده است.

به گفتۀ وی، در نتیجۀ این انفجار شش کودک زخمی شدند.

او افزود که این انفجار به نیروهای خارجی نیز تلفات وارد کرده، اما او آمار دقیقی از این تلفات ندارد.

بیشتر بخوانید  درخواست شعبه افغانستان سازمان صحی جهان از مردم برای اهدای خون
همرسانی کنید!