25 دلو 1394 - همه اخبار

وقوع آتش سوزی در کمپ نیروهای خارجی در کابل

وقوع آتش سوزی در کمپ نیروهای خارجی در کابل

آریانا نیوز: بنا برگزارش ها، کمپ نیروهای خارجی در ساحه هواشناسی کابل دچار حریق گردیده است.
کمپ نیروهای خارجی در ساحه هواشناسی کابل، حوالی ساعت ۳ پس از چاشت روز گذشته آتش گرفت.

کمپ نیروهای خارجی در ساحه هواشناسی کابل، حوالی ساعت ۳ پس از چاشت روز گذشته آتش گرفت.
یک کارمند قراردادی نیروهای خارجی به شرط افشا نشدن نامش گفت، در اثر شارتی لین برق اول پنبه و بعداً دروازه ها و کلکین ها آتش گرفت اما این آتش سوزی تلفات جانی در پی نداشته است.

بیشتر بخوانید  درگیری میان طالبان و نیروهای جبهۀ مقاومت ملی در کابل و هرات
همرسانی کنید!