بررسی وضعیت عمومی امنیتی کشور با حضور داشت رییس جمهور غنی

بررسی وضعیت عمومی امنیتی کشور با حضور داشت رییس جمهور غنی

آریانا نیوز: رییس جمهور در جلسۀ امنیتی که در ارگ تدویر یافت، از شجاعت و فداکاری نیروهای امنیتی و دفاعی و ایستادگی و متانت شان در برابر دشمن، ابراز قدردانی نمود…

به نقل از ارگ، جلسۀ امنیتی تحت ریاست رییس جمهور محمد اشرف غنی عصر امروز در ارگ تدویر یافت و در خصوص وضعیت عمومی امنیتی کشور بحث نمود.

ابتدا مسئولین امنیتی و دفاعی کشور، پلان ها و برنامه های شانرا بخاطر دفع و طرد تحرکات دشمن با رییس جمهور شریک ساختند.

رییس جمهور از شجاعت و فداکاری نیروهای امنیتی و دفاعی و ایستادگی و متانت شان در برابر دشمن، ابراز قدردانی نمود و به مسئولین سکتور امنیتی و دفاعی بخاطر هماهنگی بیشتر و اکمالات به موقع نیروها جهت خنثی سازی توطئه های دشمن، هدایات لازم صادر نمود.

بیشتر بخوانید  افغانستان در لست سياه اتحادیه اروپا
همرسانی کنید!