29 حوت 1393 - همه اخبار

وضعیت آزادی بیان در حکومت وحدت ملی بدتر شده است

وضعیت آزادی بیان در حکومت وحدت ملی بدتر شده است

براساس یک نظر سنجی تازه، بیشتر روزنامه نگاران و فعالان رسانه ای در افغانستان گفته اند که وضعیت آزاد بیان در حکومت وحدت ملی در مقایسه با حکومت پیشین بدتر شده است.

 

این نظر سنجی براساس مصاحبه با 305 خبرنگار و فعال رسانه یی در پنج شهر بزرگ افغانستان از سوی نهاد حمایت از رسانه های آزاد افغانستان (نی) تهیه شده است.

صدیق الله توحیدی، رییس دیده بان این نهاد می گوید که این نظر سنجی در شهرهای کابل، مزار شریف، جلال آباد، قندهار و هرات تهیه شده است.

آقای توحیدی گفت که روزنامه نگاران، فعالان رسانه یی و نهاد های حامی از خبرنگاران به شدت نگران وضعیت آزادی بیان در آینده است و ممکن وضعیت بدتر از این هم شود.

بیش از هشتاد درصد خبرنگاران که همرای آنها در این نظر سنجی مصاحبه شده گفته که دسترسی به اطلاعات در زمان حکومت وحدت ملی بدتر شده است و 81.30 درصد دیگر نیز گفته اند که سیاست های حکومت وحدت ملی تاثیر منفی روی توسعه آزادی بیان گذاشته است.

86.27 درصد خبرنگاران به این باورند که روند دسترسی به اطلاعات از ادارات مکلی و خدمات عامه بدتر شده است و این نهاد ها با روزنامه نگاران همکاری نمی کنند.

34.59 درصد دیگر هم به این باورند که این روند تغییر نکرده است.

خبرنگاران که در این مصاحبه شرکت کرده به چندین پرسش در طرح نظر سنجی پاسخ داده اند جمله اینکه “با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی وضعیت امنیتی چقدر بر کار خبرنگاری تأثیر گذاشته است؟”

52.48 درصد خبرنگاران پاسخ دادند که شرایط فرقی نکرده است، 31.41 درصد هم گفته وضعیت امنیتی بدتر شده و 16.10 درصد دیگر هم به این باورند که شرایط امنیتی برای خبرنگاران بهتر شده است.

بیشتر بخوانید  قتل یک زن افغان در اسلام آباد پاکستان

محمد اشرف غنی، رییس جمهوری پس از گرفتن قدرت، از خبرنگاران خواسته بود که برای مبارزه بهتر با فساد اداری گزارش های تحقیقی تهیه کنند.

آقای غنی گفته است که تامین صلح و مبارزه جدی با فساد اداری در اولویت کاری حکومت او قرار دارد.

بیشتری خبرنگاران که 106.50 درصد می شوند در نظر سنجی تازه نی گفته اند که اقدام حکومت وحدت ملی در امر مبارزه با فساد اداری در مقایسه با حکومت پیشین فرقی نکرده است.

57.25 درصد گفته اند که توجه حکومت وحدت ملی براساس گزارش های که آنها از فساد اداری تهیه می کنند بهتر شده و 26.24 درصد دیگر نیز پاسخ شان این بوده که وضعیت بدتر شده است.

صدیق الله توحیدی می گوید، یافته های آنان از این نظر سنجی نشان میدهد که به آزادی بیان در حکومت وحدت ملی توجه درست نشده و به گفته او حکومت محدودیت های تازه ای برای دسترسی به اطلاعات وضع کرده است

این نظر سنجی همزمان با 27 حوت روز خبرنگاران در افغانستان منشتر شده، مرکز خبرنگاران افغانستان نیز در این روز اعلام کرد که خشونت علیه روزنامه نگاران در سال روان خورشید در مقایسه با سال گذشته 29 درصد افزایش یافته است.

این مرکز اعلام کرده که در سال 1393 حداقل 103 مورد خشونت علیه خبرنگاران را ثبت کرده که این رقم در سال گذشته 80 مورد بوده است.

همرسانی کنید!