خط و نشان کشیدن وزیر عدلیه طالبان برای غاصبان زمین

خط و نشان کشیدن وزیر عدلیه طالبان برای غاصبان زمین

آریانا نیوز: عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه طالبان هشدار داد که سراغ همه غاصبان زمین را خواهد گرفت…

وزارت عدلیه طالبان ویدیوی یک سخنرانی عبدالحکیم شرعی را پخش کرد که در آن ادعا می‌کند در نظام جمهوری، بیش از هر زمانی در تاریخ زمین غصب شده است.

شرعی در این سخنرانی می‌گوید هیچ یک از غاصبان زمین نمی‌خواهند به نام غاصب زمین یاد شوند.

او در ادامه این سخنرانی می‌گوید: همه تایید می‌کنند که در افغانستان غصب زمین وجود دارد، اما هیچکس نمی‌گوید این غصب توسط چه کسی صورت گرفته است.

طالبان براساس فرمان رهبر این گروه کمیسیونی را به نام کمیسیون جلوگیری از غصب زمین تشکیل داده است که عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه این گروه در راس آن قرار دارد.

 

بیشتر بخوانید  آخرین وضعیت ترافیکی شاهراه سالنگ‌ از زبان سخنگوی وزارت فواید عامه
همرسانی کنید!