28 عقرب 1394 - همه اخبار

وزیر شهرسازی در قضیه خلیل‌الله فیروزی مقصر است

وزیر شهرسازی در قضیه خلیل‌الله فیروزی مقصر است

آریانا نیوز: عبدالعلی محمدی گفت وزیر شهرسازی حق امضای تفاهمنامه را با خلیل‌الله فیروزی نداشت و در این قضیه مقصر است.

 

مشاور حقوقی رئیس جمهور که وظیفه اش بحالت تعلیق قرار دارد می‌گوید، در مکتوب فرستاده شده اش به وزارت شهرسازی اجازه بستن قرارداد با خلیل فیروزی را نداده است.

 

عبدالعلی محمدی که روز گذشته به کمیسیون سمع شکایات مشرانو جرگه فراخوانده شده بود گفت وزیر شهرسازی حق امضای تفاهمنامه را با خلیل‌الله فیروزی نداشت و در این قضیه مقصر است.

 

وی گفت، در مکتوب به وزارت شهرسازی ذکر کرده بود که تفاهمنامه ساخت” شهرک هوشمند” با شرکت نبی زاده وردک بسته شود و خلیل‌الله فیروزی هیچگاهی طرف معامله نبوده است.

 

سید منصور سعادت نادری وزیر شهرسازی پیش از این گفته است که محمدی برایش دستور داد تا قرار داد ” شهرک هوشمند” را به خلیل فیروزی بدهد.

 

رئیس جمهور غنی هیأتی را به کار گماشته تا اسناد در مورد اجراآت غیر قانونی افراد دخیل در تصفیهء قرض های کابل بانک، به شمول مداخلهء عبدالعلی محمدی را بررسی کند.

بیشتر بخوانید  تأکید بر بازگشت داوطلبانه مهاجرین افغان در نشست فیلیپو گراندی با مقامات پاکستان
همرسانی کنید!