21 جدی 1395 - همه اخبار

وزیر تحصیلات عالی مورد تقدیر قرار گرفت

فریده مومند

آریانا نیوز: فعالیت ها و کارکرد های وزیر تحصیلات عالی کشور توسط نهاد اجتماعی راه حق و آزادی مورد تقدیر قرار گرفت.

طی نشستی که به این منظور در وزارت تحصیلات عالی دایر گردید نهاد اجتماعی راه حق و آزادی که متشکل از محصلان نهاد های تحصیلی کشور می باشند، فعالیت ها و کارکرد های وزیر تحصیلات عالی کشور را که در بخش های مختلف به ویژه برگزاری شفاف کانکور، مبارزه با فساد اداری، چاپ و توزیع دیپلوم های با کیفیت و تقرر جوانان آگاه و پر کار در پست های کلیدی این وزارت، انجام داده اند، به نکویی یاد نموده وزیر تحصیلات عالی کشور را از جمله وزرای فعال، موفق و دلسوز عنوان کردند.

متعاقباً پوهنوال داکتر فریده مومند وزیر تحصیلات عالی، از قدردانی و احساسات گرم جوانان نهاد یاد شده تشکر نموده گفت من با باورمندی به نیروی جوانان، با گرفتن مسوولیت این وزارت شماری از جوانان مستعد و آگاه را در پست های مهم این وزارت معرفی نمودم که نتایج این تقرری ها را شما در بخش های گوناگون این وزارت از جمله ریاست های کانکور، مالی و اداری، تدارکات، موسسات تحصیلات عالی خصوصی و سایر ریاست ها شاهد می باشید. وزیر تحصیلات عالی با اشاره به فعالیت های شان طی دو سال اخیر گفت برای بار نخست در تاریخ وزارت تحصیلات عالی کشور با استخدام جوانان کوشا و متعهد توانستیم بیشترین بودجه انکشافی را در سال مالی 1394 که در حدود 72 فیصد و همچنان در سال 1395 73 فیصد می شود؛ به صورت معقول به مصرف برسانیم . وی علاوه کرد در عرصه بلند بردن ظرفیت های استادان جوان و نظارت نهاد های تحصیلات عالی خصوصی نیز کار های صورت گرفته که شما شاهد اقدامات جدی در ارتباط به بعضی از این نهاد ها که به عناوین مختلف ایجاد و پول های گزافی را از جوانان اخذ می نمودند هستید. در اخیر لوح تقدیریکه از سوی نهاد مذکور تهیه گردیده بود به پوهنوال داکتر فریده مومند وزیر تحصیلات عالی اهدا گردید.

بیشتر بخوانید  پیش بینی هواشناسی از وقوع بارنده گی و سیلاب در 10 ولایت کشور
همرسانی کنید!