23 میزان 1401 - همه اخبار, سياسی, امنیتی

تاکید سرپرست وزارت دفاع ملی بر حفظ اتحاد و انسجام در کشور

تاکید سرپرست وزارت دفاع ملی بر حفظ اتحاد و انسجام در کشور

آریانا نیوز: سرپرست وزارت دفاع ملی در دیدار با عساکر تازه جذب شده ولایت پنجشیر در قوماندانی تعلیمات مشترک محاربوی ضمن تاکید بر حفظ اتحاد در کشور گفته: امارت اسلامی خانه مشترک همه است…

مولوی محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع ملی حکومت سرپرست با عساکر تازه جذب شده ولایت پنجشیر دیدار کرده و گفته که دشمنان نظام می‌خواهند بنام سمت و قوم اتحاد ما را بر هم بزنند.

وزارت دفاع ملی حکومت سرپرست با نشر اعلامیه‌ی گفته: سرپرست وزارت دفاع ملی روز گذشته با عساکر تازه جذب شده ولایت پنجشیر در قوماندانی تعلیمات مشترک محاربوی دیدار کرده است.

سرپرست وزارت دفاع ملی در این دیدار با عساکر گفته: امارت اسلامی خانه مشترک همه است، دشمنان نظام می‌خواهند بنام سمت و قوم اتحاد مان را برهم بزنند.

وزیر دفاع افزوده دشمنان مردم دربرابر ارادی قوی و انگیزه اسلامی شما جوانان هرگز پیروز نخواهند شد.

اعلامیه افزوده: سرپرست وزارت دفاع ملی، ضمن ارزیابی روند تعلیمی در قوماندانی تعلیمات مشترک محاربوی؛ مشکلات و پیشنهادات عساکر را استماع و برای رسیدگی به آن وعده همکاری نموده است.

اعلامیه افزوده که روند تعلیمات نظامی و مسلکی در قوماندانی تعلیمات مشترک محاربوی به شکل عملی و نظری برای منسوبین اردوی امارت جریان داشته است.

بیشتر بخوانید  سردرگمی های در روند انتخابات و فاجعه بازگشت طالبان به قدرت
همرسانی کنید!